NÅGOT VACKERT
VÄXER PÅ EKERÖ

Träkvista Torg var länge Ekerös mittpunkt och mötesplats, men har under de senaste decennierna fått väldigt lite kärlek. Ekeröbor, handlare på torget och kommunen – samtliga har velat förbättra och modernisera torget och de första konkreta initiativen togs redan 1999.

Nu, efter nästan 20 års väntan, finns äntligen en genomarbetad plan för att göra drömmen om Träkvista till verklighet! Platsen ska revitaliseras, inspirerad av historien men i en modern tappning relevant för dagens Ekeröbors livsstil och behov.

Den viktigaste förändringen är att Ekerö får drygt 150 stycken välbehövda bostäder, som tillsammans bidrar till att bygga bort en stor del av bostadsbristen på Ekerö. Nya Träkvista Torg handlar däremot om mer än bara bostäder, platsen är viktig för alla Ekeröbor även i ett större perspektiv.

De nya, trivsamma bostadshusen kommer att knyta ihop det offentliga rummet och bilda ett trivsamt torg med småstadskänsla – öppet för alla Ekeröbor och förbipasserande.

Med förbättrade butiker och service, trevliga restauranger och en ny inbjudande torgmiljö kommer Träkvista bli en magnetisk plats för vardag och helg som lockar till korta och långa besök. Träkvista Torg ska återigen bli en levande mötesplats och det kommer att gynna alla Träkvistabor, men också Ekerö i stort.

Träkvista ska bli en ännu trevligare, tryggare och trivsammare småstadsmiljö där både gammal och ung kan bo och leva.

Välkommen till nya Träkvista – Mötesplatsen på Ekerö.

EN MÖTESPLATS
FÖR HELA EKERÖ

Visionen med Träkvista Torg är en samlingspunkt med charmig småstadskänsla. Den stenlagda torgytan kantas av butiker och bostäder med lummiga förgårdar. Inramningen skapar en trivsam och trygg plats för möten, både för de boende i Träkvista och för alla Ekeröbor. Inte långt från torget ligger en nybyggd lekplats där barnfamiljer kan mötas. På Ekerö är naturen aldrig långt borta, och en helgpromenad längs vattnet avslutas gärna med en fika på Träkvista Torg.

RESTAURANGER
OCH BUTIKER

Visionen med Träkvista Torg är en samlingspunkt med charmig småstadskänsla. Den stenlagda torgytan kantas av butiker och bostäder med lummiga förgårdar. Inramningen skapar en trivsam och trygg plats för möten, både för de boende i Träkvista och för alla Ekeröbor. Inte långt från torget ligger en nybyggd lekplats där barnfamiljer kan mötas. På Ekerö är naturen aldrig långt borta, och en helgpromenad längs vattnet avslutas gärna med en fika på Träkvista Torg.

EN LOKAL
MARKNADSPLATS

En av de saker som är unika för Ekerö är alla lokala odlare och producenter i trakten. På torget finns därför yta för att anordna bondens marknad en söndag i månaden, där trakten kan komma och handla närproducerade varor. På torget kommer även tillfällen att mötas på julmarknad i december, loppmarknad för välgörenhet och andra uppskattade initiativ från handlare och Ekeröbor.

BOSTÄDER AV SMÅSTADSKARAKTÄR

De nya bostäderna hämtar sina former från Träkvistas befintliga småhusbebyggelse med villor, kedjehus och radhus. Det kommer att bli flerbostadshus av mindre storlek (tre till fyra våningar) med varierande karaktär i arkitektur och material. Ekerövägen ska utformas som en stadsgata av småstadskaraktär, med bebyggelse på bägge sidor av vägen. Framför bostäderna finns lummiga förgårdar som möter gångbanan med låga murar. Alla entréer ska göras inbjudande och harmoniera med omgivningen.

1. EN MÖTESPLATS FÖR HELA EKERÖ

Ett torg med rätt mix av restauranger och butiker kombinerat med en attraktiv och välkomnande arkitektur skapar förutsättningarna för att Träkvista Torg ska bli Ekerös nya självklara mötesplats.

2. DRYGT 150 STYCKEN NYA BOSTÄDER

Träkvistas nya bostäder harmonierar med Ekerös befintliga bebyggelse och miljö, tack vare materialvalen, placeringarna och storleken.

3. NYA COOP DUBBELT SÅ STORT

Butiken byggs ut i nya fräscha lokaler för ökad bekvämlighet och kvalitet, samt ett större och mer välsorterat sortiment.

4. MÖTEN ÖVER GENERATIONER

Ett nytt serviceboende ger själ åt platsen och skapar möjligheter för fler generationer att mötas på Ekerö.

5. EN LEKFULL OCH TRYGG PLATS FÖR BARN

En större och nybyggd lekplats, lugnt avskild en bit bakom torget där familjer kan samlas för att leka och umgås.

TryggHem är ett fastighetsbolag med fokus på utveckling av trivsamma bostäder i Stockholmsområdet. I fallet Träkvista Torg samverkar TryggHem dessutom med kommunledning och lokala aktörer för att också förbättra boendemiljön för hela området. Därför är målbilden för nya Träkvista Torg högre satt än att enbart tillgodose bostadsköparnas intressen. Det nya torget ska bli ett välkommet tillskott för hela Ekerö.

TryggHem har redan tidigt involverat samtliga berörda parter: kommunledning, bosatta i Träkvista, bosatta på Ekerö i stort, unga, gamla, befintliga aktörer, möjliga framtida aktörer, lokala mäklare med flera. Genom att vara lyhörda för alla samhällsgruppers tankar och önskemål skapar TryggHem en riktning för utvecklingen av platsen som ska vara gynnsam för så många parter som möjligt.

Med en plan som är förankrad i verkliga behov ökar TryggHem chanserna till en lyckad och trygg förändring av Träkvista Torg. TryggHem bygger inte bara för byggandets skull. Vår ambition med Träkvista Torg är att ge alla Ekeröbor möjlighet att bo, leva och trivas tillsammans.

Vi planerar säljstart av bostadsrätter vid Träkvista Torg under våren 2018.

Vill du följa utvecklingen och få en inbjudan till första visning anmäler du ditt intresse här.Träkvista.se har utvecklats för att ge alla Ekeröbor chansen att följa utvecklingen av Träkvista Torg.

Här kan du få svar på de vanligaste frågorna som dyker upp.
Mer information finns även på Ekerö Kommuns projektsida för Träkvista Torg.

Hittar du inte svar på din fråga, kan du skicka den till info@trakvista.se Vi svarar så snart vi kan.

 

Hur ser den roligaste lekplatsen ut? Vad är det roligaste på andra lekplatser?
Är det någonting du saknar? Vad ville du ha på en lekplats när du var lite yngre men aldrig hade?

Inför bygget av Träkvista Torgs nya lekplats vill vi göra en plats för barn, skapad av barn.
Eftersom det är Ekerös barn som ska leka här, tycker vi det är självklart att de ska få
vara med och utforma den. Tillsammans skapar vi Stockholms roligaste lekplats!

Alla barn upp till 18 år är därför välkomna att skicka in sina förslag, ritade på ett vanligt papper
eller digitalt. Skriv gärna några meningar som förklarar ritningen (här får man ta hjälp
av ett äldre syskon eller en förälder).

Om du vill får du även gärna ge ett förslag på vad den nya lekplatsen ska heta!

Saker som är bra att veta när man designar en lekplats:

De barn som framför allt kommer att använda lekplatsen är 1 till 10 år.
Tänk på att förslaget måste få plats inom en yta på ca 200
kvadratmeter, ungefär lika stor som en tennisplan.

TryggHem kommer att titta på alla bidrag, och sedan bestämma sig
för 3 stycken spännande och genomförbara idéer som kommer att inspirera lekplatsen.

Vinst
• Att se din drömidé bli verklighet.
• Om du vill: ha ditt namn ingraverat som medskapare på en metallplakett vid lekplatsen.
• En dag på Gröna Lund för 4 personer.

Maila ditt förslag till lekplats@trakvista.se

Lycka till